Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta

Kirjoja

Tekijä(t): Heikki Taimio (toim.)

Sisällysluettelo

 

Julkaistu: 23.11.2017
ISBN: 978-952-209-169-7
Hinta: 15 € (+ postituskulut)
Tiedote

 

Lukijalle

100-vuotiaan itsenäisyytensä aikana Suomi on kehittynyt maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollistumisen kautta palveluvaltaiseksi ja kansainvälistyneeksi taloudeksi, jossa työssäkäyvistä 6/7 on palkansaajia ja elintaso on 15 kertaa korkeampi. Nousu ei ole kuitenkaan sujunut tasaisesti ilman muutoksia, käänteitä ja notkahduksia. Viimeisimmät suuret murroskohdat ovat olleet 1990-luvun Suuri Lama ja 2000-luvun finanssikriisiä seurannut Suuri Taantuma. Niillä on ollut monenlaisia vaikutuksia palkansaajiin ja kaikkiin kansalaisiin.

Tässä kirjassa pohditaan tapahtuneita muutoksia Suomen kasvumallissa, tulonjaossa, työmarkkinoilla, rahataloudessa ja hyvinvointivaltiossa. Pääpaino on viime vuosikymmenissä, joita ovat sävyttäneet mm. investointiasteen lasku, työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän ja hyvinvointivaltion eri vaiheet, tuloerojen kasvu ja Euroopan integraatio.

Kirjan idea syntyi jo kesällä 2015 Palkansaajien tutkimuslaitoksen pitkäaikaisimman tutkijan Pekka Sauramon suunnitelmasta kirjoittaa Suomen kasvutavasta ennen jäämistään eläkkeelle syyskuussa 2017. Meillä muillakin kehittyi ajatuksia omasta artikkelista kirjaan, joka julkaistaisiin maamme 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Päätimme myös ottaa mukaan muutamia kollegoitamme laitoksen ulkopuolelta. Saimme virikkeitä yhteisistä keskusteluistamme, mutta emme ole käsitelleet tekstejämme kollektiivisesti ja vastaamme kukin itse omista arvioistamme.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat ovat tehneet jo lähes puolen vuosisadan ajan laadukkaita tutkimuksia keskeisistä tutkimusalueistaan työmarkkinoista, julkisesta taloudesta sekä makrotaloudesta ja talouspolitiikasta. Palkansaajanäkökulmasta on etsitty vastauksia palkansaajia koskettaviin kysymyksiin. Tämän tietokirjan tarkoitus on kertoa näiden ja monien muidenkin kiinnostavien tutkimusten tuloksista laajalle yleisölle. Kirjallisuusviitteet ohjaavat muihin vastaaviin kirjoituksiin laitoksen julkaisemassa Talous&Yhteiskunta -lehdessä sekä muihin yleistajuisiin kirjoituksiin, tutkimusjulkaisuihin ja tilastolähteisiin.

Yhteistyöni kirjan taittajan Irmeli Hongan kanssa on jälleen toiminut loistavasti. Ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen on ollut korvaamaton apu tilastoaineistojen käsittelyssä. Parhaat kiitokseni heille molemmille! Palkansaajasäätiölle kuuluu kiitos tuesta kirjan tekemiselle.

Helsingissä, 10. marraskuuta 2017

Heikki Taimio
Palkansaajien tutkimuslaitos

 


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share