Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Hyvinvointivaltion nousu ja lasku

Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta | Artikkeli

Tekijä(t): Olli Savela, Heikki Taimio ja Hannu Tanninen
Hannu Tanninen (vas.), Heikki Taimio (kesk.) ja Olli Savela

Suomalainen hyvinvointivaltio syntyi ja kasvoi sotien jälkeen ennen kaikkea valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen välisen kaksoissidoksen myötä. Sen ensimmäinen vakava kriisi 1990-luvun Suuressa Lamassa merkitsi monissa suhteissa käännettä laskuun. Finanssikriisiä seuranneen Suuren Taantuman jälkeen on nähtävissä joitakin uusia merkkejä sen huononemisesta.

Koko artikkeli PDF-muodossa

 

← Takaisin sisällysluetteloon

 

Verkkoliite

Koko verkkoliite PDF-muodossa

 

Taulukko L.1. Erilaisia kansainvälisiä hyvinvointi-indikaattoreita ja Suomen sijoitus niiden vertailuissa

 

Taulukko L.2. Sosiaalietuuksien muutoksia 1990-luvun lamassa ja vähän sen jälkeen

Lähde: Kosonen (1997) ja Hagfors ym. (2003).

 

Taulukko L.2. jatkuu

Lähde: Kosonen (1997) ja Hagfors ym. (2003).

Huom. Vuosina 1990 ja 1991 etuudet paranivat 1980-luvun tapaan. Vasta 1992 lähtien laman vaikutukset etuuksiin konkretisoituivat.

 

Taulukko L.3. Tutkimuksia julkisten kokonaismenojen vaikutuksesta taloudelliseen kasvuun

Tutkimuksia julkisten kokonaismenojen vaikutuksesta taloudelliseen kasvuun on tehty valtava määrä. Teemaan liittyviä meta-analyyseja ovat mm. Poot (2000), Nijkamp ja Poot (2004), Awaworyi Churchill, Ugur ja Yew (2017) ja Awaworyi Churchill ja Yew (2017). Atkinson (1999) on syvällisempi katsaus julkisen sektorin ja talouden toimintakyvyn väliseen suhteeseen sekä meta-analyysiin liittyvistä ongelmista kyseisen kirjallisuuden näkökulmasta (ks. myös Slemrod 1998).

 

Taulukko L.3. jatkuu

 

Kuvio L.1. Julkisen sektorin osuus työllisistä vuonna 2015, prosenttia

Lähde: Eurostatin tilastotietokanta

 

Kuvio L.2. Julkiset nettososiaalimenot per capita vs. Legatum Prosperity Index

Lähde: IMF

 

Kuvio L.3. Julkiset nettososiaalimenot per capita vs. World Happiness Report

Lähde: IMF

 

Kuvio L.4. Julkiset nettososiaalimenot per capita vs. tuloerot (Gini)

Lähde: IMF, OECD

 

Kuvio L.5. Julkiset nettososiaalimenot per capita vs. Human Capital Index

Lähde: IMF

 

Kuvio L.6. Julkiset nettososiaalimenot per capita vs. Better Life Index

Lähde: IMF

 

Kuvio L.7. Julkiset nettososiaalimenot per capita vs. sukupuolten tasa-arvo

Lähde: IMF

 

Kuvio L.8. Terveysmenot per capita vs. elinajanodote

Lähde: IMF

 

Kirjallisuus

Afonso, A. & Furceri, D. (2008): Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth, European Central Bank, Working Paper 849.

Afonso, A. & Furceri, D. (2010): Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth, European Journal of Political Economy, 26, 517–532.

Afonso, A. & Jalles, J.T. (2014): Fiscal Composition and Long-Term Growth, Applied Economics, 46, 349–358.

Arjona, R. & Ladaique M. & Persson, M. (2001): Growth, Inequality and Social Protection, OECD, Labour Market and Social Policy Occasional Papers 51.

Atkinson, A.B. (1999): The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State, Cambridge, MA: MIT Press.

Atkinson, A.B. (2001): The Strange Disappearance of Welfare Economics, Kyklos, 54, 193–206.

Awaworyi Churchill, S. & Ugur, M. & Yew, S.L. (2017): Does Government Size Affect Per-Capita Income Growth? A Hierarchial Meta-Regression Analysis, Economic Record, 93, 147–171.

Awaworyi Churchill, S. & Yew, S.L. (2017): Are Government Transfers Harmful to Economic to Economic Growth? Economic Modelling, 64, 270–287.

Bassanini, A. & Scarpetta S. & Hemmings, P. (2001): Economic Growth: the Role of Policies and Institutions. Panel Data Evidence from OECD countries, OECD Economics Department Working Papers 283.

Bleaney, M. & Gemmel, N. & Kneller, R. (2001): Testing the Endogenous Growth Model: Public Expenditure, Taxation, and Growth Over the Long Run, Canadian Journal of Economics, 34, 36–57.

Butkiewicz, J. & Yanikkaya, H. (2011): Institutions and the Impact of Government Spending on Growth, Journal of Applied Economics, 14, 319–341.

Cashin, P. (1994): Government Spending, Taxes and Economic Growth, International Monetary Fund Working Paper WP/94/92.

de Àvila, D.R. & Strauch, R. (2003): Public Finances and Long-term Growth in Europe – Evidence from Panel Data Analysis, European Central Bank Working Paper 246.

de la Fuente, A. (2006): Koulutus ja talouskasvu: lyhyt katsaus tutkimustuloksiin ja joihinkin politiikkaohjeisiin, teoksessa Globalisaation haasteet Euroopalle. Talousneuvoston sihteeristön globalisaatioselvitys – Osa 1, Valtioneuvoston kansalian julkaisusarja 16/2006.

Devarajan, S.& Swaroop, V. & Zou, H.-Z. (1996): The Composition of Public Expenditure and Economic Growth, Journal of Monetary Economics, 37, 313–344.

Fölster, S. & Henrekson, M. (2001): Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries, European Economic Review, 45, 1501–1520.

Hagfors, R. & Hellsten, K. & Ilmakunnas, S. & Uusitalo, H. (2003): Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla, ETK:n Tutkimuksia 2003:1.

Hansson, P. & Henrekson, M. (1994): A New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Productivity, Public Choice, 81, 381–401.

Korpi, W. (1985): Economic Growth and the Welfare System: Leaky Bucket or Irrigation System, European Sociological Review, 1, 97–118.

Kosonen, V. (1997): Lama ja sosiaaliturvan muutokset 1990-luvulla, teoksessa Heikkilä, M. & Uusitalo, H. (toim.)(1997), Leikkausten hinta. Tutkimuksia sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden vaikutuksista 1990-luvun Suomessa, Stakes, Raportteja 208.

Landau, D. (1985): Government Expenditure and Economic Growth in the Developed Countries: 1952–76, Public Choice, 47, 459–477.

Lundborg, M. & Squire, L. (2003): The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality, Economic Journal, 113, 326–344.

McCallum, J. & Blais, A. (1988): Government, Special Interest Groups, and Economic Growth, Public Choice, 54, 3–18.

Nijkamp, P. & Poot, J. (2004): Meta-analysis of the Effect of Fiscal Policies on Long-run Growth, European Journal of Political Economy, 20, 91–124.

Nordström (1992): Studies in Trade Policy and Economic Growth, Monograph No. 30, Stockholm: Institute for International Economic Studies.

Persson, T. & Tabellini, G. (1994): Is Inequality Harmful for Growth? American Economic Review, 84, 600–621.

Poot, J. (2000): A Synthesis of Empirical Research on the Impact of Government on Long-Run Growth, Growth and Change, 31, 516–546.

Slemrod, J. (1995): What Do Cross-country Regressions Teach about Government Involvement, Prosperity, and Economic Growth?, Brookings Papers on Economic Activity, 1995:2, 373−431.

Tanninen, H. (2007): Vaalit, uudelleenjako ja taloudellinen kasvu, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 103: 44–57.

Weede, E. (1986): Sectoral Reallocation, Distributional Coalitions and the Welfare State as Determinants of Economic Growth Rates in Industrialised Democracies, European Journal of Political Research, 14, 501–519.

Zhan, J. & Zhang, J. (2004): How Does Social Security Affect Economic Growth? Evidence from Cross-Country Data, Journal of Population Economics, 17, 473–500.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share