Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Valtio ja vapauden kasvu. Hanki ja Jää

Kirjoja

Tekijä(t): Pekka Korpinen

“On suuri erehdys yhdistää valtio ja sosialismi toisiinsa. Sosialismi on oman aikamme keskeisin vapausaate. Mikään ei estä, etteikö se voisi olla sellainen myös ensi vuosisadalla. Vapaus on perimmäisiä tavoitteita kun taas valtio on vain aikaan ja paikkaan sidottu välikappale päämäärän saavuttamisessa. 1900-luvulla vapauden kasvu liittyi ennen muuta tasa-arvon edistymiseen, jossa valtion rooli oli keskeinen. 2000-luvulla alkaa vapautuminen valtiosta.”

Työväen Taloudellisen Tutkimuslaitoksen esimies Pekka Korpinen on pamfletissaan sitä mieltä, että vasemmiston on korkea aika uusiutua aatteellisesti. Ja myös osoittaa miten – Ranskan suuren vallankumouksen 200-vuotisjuhlien kunniaksi.

Valtiot. tri Pekka Korpinen on yksi vasemmiston johtavista talousasiantuntijoista. Hän on toiminut tutkijana Tukholman kansainvälisen talouden laitoksella ja Cambridge yliopistossa sekä johtokunnan jäsenenä Maailmanpankissa Washingtonissa. Korpisen aikaisempia kirjoja ovat Sosialistinen taloussuunnittelu (toim.; 1974), Kriisit ja pitkät syklit (1981) ja Talouspoliittisia avauksia (1988).

Julkaistu: 1989
ISBN: 951-8916-09-8

Share
Valtio ja vapauden kasvu

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share