Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 1992

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Allén Tuovi Economic Development and the feminization of poverty teoksessa Folbre, N., Bergmann, B., Agarwal, B. ja Floro, M. (toim.), Issues in contemporary economics. Women's work in the world economy, Vol. 4, MacMillan/IEA, Lontoo
Allén Tuovi Tasa-arvo EY:n työmarkkinoilla SUUNTA 2000 -lehti 1/1992
Allén Tuovi Onko hyvinvointi-Suomella toivoa? SUPER 5/1992
Allén Tuovi Koulutettuja naisia kotiuttamallako kasvu? Hyvinvointikatsaus 4/1992
Allén Tuovi Sukupuolinen työnjako talouspoliittisessa keskustelussa – isä tuo rahat kotiin ja äiti tuhlaa julkaisussa Nuolijärvi, P. ja Tiittula, L. (toim.), Talous ja kieli I, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D:169
Allén Tuovi Mikä ihmeen julkinen sektori? Kunta ja Me 13/1992
Allén Tuovi ja Lehto Eero Hyvinvointiyhteiskunta ja kunnallistalouden tehtävät – sopeutumispaineet ja uudet haasteet julkaisussa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus: kolme näkökulmaa, Kunnallisalan kehittämissäätiö 1992
Allén Tuovi ja Lehto Eero Hyvinvointiyhteiskunta ja kunnallistalouden tehtävät Kunnallisalan kehittämissäätiö
Allén Tuovi, Heinonen Visa ja Pantzar Mika Isä tuo rahat kotiin ja äiti tuhlaa ne – retki suomalaisen talouspolitiikan retoriikkaan Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1992
Ilmakunnas Seija Kuoleeko potilas, vaikka leikkaus onnistuu? Hyvinvointikatsaus 4/1992
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share