Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 1996

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Allén Tuovi Euroopan talous- ja rahaliitto – tausta ja kehitys teoksessa Allén, T. ja Kaitila, V. (toim.), Työmarkkinat EMUssa, ETLA B-sarja 127
Allén Tuovi Euroopan talous- ja rahaliitto – tausta ja kehitys, teoksessa Allén, T. ja Kaitila, V. (toim.), Työmarkkinat EMUssa ETLA B-sarja 127
Allén Tuovi EMU ja työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmät EU-maissa teoksessa Allén, T. ja Kaitila, V. (toim.), Työmarkkinat EMUssa, ETLA B-sarja 127
Allén Tuovi The Nordic Model of Gender Equality: the Welfare State, Patriarchy and Unfinished Emancipation teoksessa Moghadam, V.M. (toim.), Patriarchy and Development: Women's Positions at the End of the Twentieth Century, Clarendon Press, Oxford
Allén Tuovi Suomen teollisuus ja Euroopan talous- ja rahaliitto (Georg Ehrnroothin haastattelu) Talous & Yhteiskunta 1/1996
Allén Tuovi Mitä palkansaajakeskusjärjestöt ajattelevat Euroopan talous- ja rahaliitosta? (Tuulikki Kanniston, Esa Swanljungin ja Mikko Viitasalon haastattelu) Talous & Yhteiskunta 1/1996
Allén Tuovi ja Kaitila Ville (toim.) Työmarkkinat EMUssa ETLA B-sarja 127
Ilmakunnas Seija Työllisyyspolitiikka ja tasa-arvo: Joitakin suomalaisia näkökulmia Talous & Yhteiskunta 4/1996
Ilmakunnas Seija Työn taloustiede – empiirisen tutkimuksen rooli ja rajat Talous & Yhteiskunta 4/1996
Kangasniemi Mari Epätasa-arvo työmarkkinoilla kasvaa – missä vika? Talous & Yhteiskunta 3/1996
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share