Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 1997

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Allén Tuovi Julkiset palvelut, kilpailu ja yksityistäminen – visioita vuosituhannen vaihtuessa Talous & Yhteiskunta 4/1997
Böckerman Petri ja Lehto Eero Lastuja Suomen tuotantoelämän tulevaisuudesta Talous & Yhteiskunta 4/1997
Haaparanta Pertti ja Piekkola Hannu Taxation and Entrepreneurship Helsinki School of Economic and Business Administration, Working Papers W200
Ilmakunnas Seija Public Policy and Child Care Choice teoksessa Persson, I. ja Jonung, C. (toim.), Economics of the Family and Family Policies, Routledge: 178–193
Ilmakunnas Seija Sosiaaliturvan kannustavuus, teoksessa Valoa tunnelin päässä? – Näkökulmia hyvinvoinnin tulevaisuuteen TSL
Ilmakunnas Seija Naisten työvoiman tarjonta ja kannustinvaikutukset Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1997
Ilmakunnas Seija Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset Talous & Yhteiskunta 4/1997
Ilmakunnas Seija ja Julkunen Raija Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1997/14
Ilmakunnas Seija ja Julkunen Raija Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1997
Kangasniemi Mari Tanskan suurtyöttömyys – Voidaanko työttömyysongelma ratkaista purkamatta hyvinvointivaltiota? teoksessa Valoa tunnelin päässä? – Näkökulmia hyvinvoinnin tulevaisuuteen, TSL

 

 

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share