Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2000

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Asplund Rita ja Lilja Reija Has the Finnish Labour Market Bumped the Least Educated? teoksessa de Grip, A. ja Borghans, L. (toim.), The Overeducated Worker? The Economics of Skill Utilization, Edward Elgar
Asplund Rita ja Lilja Reija Employment and Unemployment in Finnish Manufacturing 1985–95: Is Technological progress the Cause or the Cure? Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, Keskusteluaiheita Nro 717
Böckerman Petri ja Kiander Jaakko Globalisaatio ja hyvinvointivaltio Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2000
Hämäläinen Kari The Effectiveness of Labour Market Training in Different Eras of Unemployment Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta, Working paper N:o 225
Hämäläinen Kari Unemployment, Selective Employment Measures and Migration Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta, Working paper N:o 212
Hämäläinen Kari (et al.) Alueellinen kehitys ja aluepolitiikka Suomessa Työryhmäraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2000
Ilmakunnas Seija Käydään kiinni työttömyyden kovaan ytimeen Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2000
Ilmakunnas Seija Tasa-arvon valtavirtaistaminen Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa 1999 STM Tasa-arvon Työraportteja 2000:2
Kauhanen Merja The entrepreneurship pillar in Finland's National Employment Programme for 1999 teoksessa Foden, D. ja Magnusson, L. (toim.), Contested territory. Entrepreneurship pillar in the European employment strategy
Kauhanen Merja Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvan kestävyys Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä 2000:9
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share