Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2005

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Asplund Rita ja Lilja Reija Gender Wages and Careers in the Retail Trade and IT Services, teoksessa Bazen, S., Lucifora, C. ja Salverda, W. (toim.) Job Quality and Employer Behaviour, Palgrave Macmillan
Haaparanta Pertti ja Pirttilä Jukka Verotutkimuksen vaikeudesta Kansantaloudellinen aikakauskirja 101: 87–90
Hakola Tuulia ja Uusitalo Roope Eläkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin Eläketurvakeskuksen raportteja 2005:2
Hakola Tuulia ja Uusitalo Roope Not so voluntary retirement decisions? Evidence from a pension reform Journal of Public Economics
Hakola Tuulia ja Uusitalo Roope Eläkevakuutuksen irtisanomiskustannukset vähensivät työttömyysriskiä Työeläke 4/2005
Hämäläinen Kari ja Uusitalo Roope Kannattaisi kokeilla: Kokeelliset menetelmät työvoimapoliittisten toimenpiteitten vaikutusten arvioinnissa Työministeriö, Työpoliittinen tutkimus 285
Huttunen Kristiina Empirical Studies on Labour Demand, Wages and Job Displacements Academic Dissertations, University of Helsinki
Huttunen Kristiina R&D-activity, Exports, and Changes in the Skill Demand in Finland Finnish Economic Papers 18(2)
Ilmakunnas Seija ja Hakola Tuulia Eläkeuudistuksen vaikutus ikääntyneiden työttömyyteen teoksessa Hämäläinen, K., Taimio, H. ja Uusitalo, R. (toim.) Työttömyys – taloustieteellisiä puheenvuoroja, Palkansaajien tutkimuslaitos & Edita.
Ilmakunnas Seija ja Rantala Juha Oikeat asenteet vai onnistunut politiikka ikääntyneen työvoiman paremman työllisyyden taustalla? Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2005
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share