Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2010

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Jokivuolle Esa, Kiema Ilkka ja Vesala Timo Credit Allocation, Capital Requirements and Output Bank of Finland Research Discussion Papers 17
Kiema Ilkka ja Jokivuolle Esa Leverage Ratio Requirement and Credit Allocation under Basel III Discussion paper (Department of Economics, University of Helsinki) 645
Huttunen Kristiina ja Kellokumpu Jenni Effect of Job Displacement on Couple's Fertility Decisions Draft presented at NBER summer institute
Pirttilä Jukka ja Uusitalo Roope A leaky bucket in the real world: Estimating inequality aversion using survey data Economica 77, 60–76
Böckerman Petri, Johansson Edvard, Kiiskinen Urpo ja Heliövaara Markku The Relationship Between Physical Work and the Height Premium: Finnich Evidence Economics and Human Biology, 8:3, 414–420
Kiander Jaakko Julkisen talouden kestävyys – onko meillä varaa hyvinvointivaltioon?, teoksessa Saari, Juho (toim.), Tulevaisuuden voittajat. Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5: 139–156
Böckerman Petri, Laaksonen Seppo ja Vainiomäki Jari Micro and Macro Level Wage Rigidity: Lessons from Finland Finnish Economic Papers 23:1, 27–42
Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti Tulospalkkaus ja sukupuolten väliset palkkaerot yksityisellä sektorilla, Asplund R. ja Lilja, R. (toim.), Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:25
Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti Työn vaativuuden arvioinnin vaikutukset sukupuolten palkkaeroon: kaksi esimerkkitapausta, Asplund R. ja Lilja, R. (toim.), Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:25
Taimio Heikki (toim.) Hyvinvointivaltion suunta – nousu vai lasku? Helsinki: TSL
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share