Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2010

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Pirttilä Jukka ja Uusitalo Roope A leaky bucket in the real world: Estimating inequality aversion using survey data Economica 77, 60–76
Ilmakunnas Pekka ja Ilmakunnas Seija Alkaako ikä painaa? – rekrytoinnit ja ikäsegregaatio työmarkkinoilla, teoksessa Heimonen, K. ja Tervo, H. (toim.), Työ, talous ja yliopisto Jyväskylän yliopisto
Jokivuolle Esa, Kiema Ilkka ja Vesala Timo Credit Allocation, Capital Requirements and Output Bank of Finland Research Discussion Papers 17
Böckerman Petri, Johansson Edvard, Kiiskinen Urpo ja Heliövaara Markku Does physical capacity explain the height premium? Tampere Economic Working Papers, Net Series, No. 74
Huttunen Kristiina ja Kellokumpu Jenni Effect of Job Displacement on Couple's Fertility Decisions Draft presented at NBER summer institute
Kiander Jaakko Finanssikriisin puhkeaminen ja siihen reagointi, teoksessa Alaja, A. ja Boldt, H. (toim.), Tehokkaiden markkinoiden harha Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 1/2010
Ilmakunnas Seija Huomioita historiasta ja tirkistyksiä tulevaan, teoksessa Ilmakunnas, S., Heikkilä, T., Honkatukia, J. ja Kangasharju, A., Silta suunnittelusta tutkimukseen. VATT 20 vuotta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Ilmakunnas Seija Hyvinvointipolitiikan valintoja kriisin jälkeen, teoksessa Rouvinen, P. ja Ylä-Anttila, P. (toim.), Kriisin jälkeen Taloustieto
Taimio Heikki (toim.) Hyvinvointivaltion suunta – nousu vai lasku? Helsinki: TSL
Kiander Jaakko ja Pirttilä Jukka Hyvinvointivaltiota vahvistava verouudistusehdotus – Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2010
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share