Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2010

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Hynninen Sanna-Mari ja Maczulskij Terhi The spot market and implicit contracts with high-skilled wages University of Jyväskylä working papers, No. 361
Ilmakunnas Pekka ja Ilmakunnas Seija Work force ageing and expanding service sector – a double burden on productivity? The Service Industries Journal 30: 2093–2110
Ilmakunnas Pekka ja Ilmakunnas Seija Alkaako ikä painaa? – rekrytoinnit ja ikäsegregaatio työmarkkinoilla, teoksessa Heimonen, K. ja Tervo, H. (toim.), Työ, talous ja yliopisto Jyväskylän yliopisto
Ilmakunnas Seija Talouskriisi, työmarkkinat ja aktiivinen työvoimapolitiikka Työpoliittinen aikakauskirja 1/2010
Ilmakunnas Seija Huomioita historiasta ja tirkistyksiä tulevaan, teoksessa Ilmakunnas, S., Heikkilä, T., Honkatukia, J. ja Kangasharju, A., Silta suunnittelusta tutkimukseen. VATT 20 vuotta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Ilmakunnas Seija Hyvinvointipolitiikan valintoja kriisin jälkeen, teoksessa Rouvinen, P. ja Ylä-Anttila, P. (toim.), Kriisin jälkeen Taloustieto
Jokivuolle Esa, Kiema Ilkka ja Vesala Timo Credit Allocation, Capital Requirements and Output Bank of Finland Research Discussion Papers 17
Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti Tulospalkkaus ja sukupuolten väliset palkkaerot yksityisellä sektorilla, Asplund R. ja Lilja, R. (toim.), Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:25
Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti Työn vaativuuden arvioinnin vaikutukset sukupuolten palkkaeroon: kaksi esimerkkitapausta, Asplund R. ja Lilja, R. (toim.), Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:25
Kiander Jaakko Julkisen talouden kestävyys – onko meillä varaa hyvinvointivaltioon?, teoksessa Saari, Juho (toim.), Tulevaisuuden voittajat. Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5: 139–156
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share