Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2013

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Kiema Ilkka ja Jokivuolle Esa 99.9% – Really? Bank of Finland Research Discussion Papers 25
Böckerman Petri ja Uutela Antti Alkoholinkulutus ja sairauspoissaolot, teoksessa Warpenius Katariina, Holmila Marja ja Tigerstedt Christoffer (toim.), Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 160–167.
Böckerman Petri, Bryson Alex ja Ilmakunnas Pekka Does High Involvement Management Lead to Higher Pay? Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 176:4, 861–885
Maczulskij Terhi Education and the choice of working in the public sector, teoksessa Takala Tuomo (toim.), Wage differentials and public sector labour markets Jyväskylä University School of Business and Economics, 122–143
Maczulskij Terhi Employment sector and pay gaps: genetic and environmental influences Labour Economics 23, 89–96
Lehmus Markku Esseitä verotuksen makrotaloudellisista vaikutuksista Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2013, 113–116
Böckerman Petri, Laaksonen Seppo ja Vainiomäki Jari Is there job polarization at the firm level? Tampere Economic Working Papers, Net Series, No. 91
Kanninen Ohto ja Böckerman Petri Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa, teoksessa Matalapalkkatyö Suomessa Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2013, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 7–23
Böckerman Petri ja Maliranta Mika Outsourcing, Occupational Restructuring, and Employee Well-being Is There a Silver Lining? Industrial Relations, 52:4, 878–914
Lehmus Markku ja Lehto Eero Palkkojen alentamisesta ja sen vaikutuksista Talous & Yhteiskunta 1/2013, 40–47
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share