Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2013

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Kanninen Ohto ja Böckerman Petri Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa, teoksessa Matalapalkkatyö Suomessa Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2013, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 7–23
Kauhanen Merja Sukupuolten väliset erot työpaikkojen laadussa – onko työsuhteen tyypillä väliä? teoksessa Tilastokeskus: Työ, talous ja tasa-arvo, Helsinki
Kiema Ilkka ja Jokivuolle Esa 99.9% – Really? Bank of Finland Research Discussion Papers 25
Lehmus Markku Esseitä verotuksen makrotaloudellisista vaikutuksista Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2013, 113–116
Lehmus Markku ja Lehto Eero Palkkojen alentamisesta ja sen vaikutuksista Talous & Yhteiskunta 1/2013, 40–47
Lehmus Markku ja Lehto Eero Toivoa ei ole vielä menetetty Talous & Yhteiskunta 4/2013, 2–10
Lilja Reija ja Savaja Eija Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa – hankkeen loppuraportti. Kaupan alaa ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskeva tutkimus- ja kehittämishanke Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:31
Maczulskij Terhi Tutkimuksia palkkaeroista ja julkisen sektorin työmarkkinoista Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2013, 109: 561–564
Maczulskij Terhi Employment sector and pay gaps: genetic and environmental influences Labour Economics 23, 89–96
Maczulskij Terhi Public-private sector wage differentials and the business cycle Economic Systems 37, 284–301
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share