Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2014

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Jokivuolle Esa, Kiema Ilkka ja Vesala Timo Why do we need Countercyclical Capital Requirements? Journal of Financial Services Research, 46: 55–76
Kauhanen Antti ja Lilja Reija Naisten ja miesten muuttuva asema työmarkkinoilla Pentikäinen Leena (toim.), Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Työpolitiikan strateginen ohjelma, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 30/2014, 75–84.
Kauhanen Merja Yksilön näkökulma: työmarkkina-aseman ja käyttäytymisen muutokset Pentikäinen Leena (toim.): Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen, Työ- ja yrittäjyys 30/2014. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 63–74.
Kauhanen Merja Why people move? Reasons for being mobile Stiftung Bertelsmann: Harnessing European Labour Mobility. Scenario analysis and policy recommendations, 19.
Kiema Ilkka ja Jokivuolle Esa Does a leverage ratio requirement increase bank stability? Journal of Banking & Finance, 39, 240–254
Lehmus Markku Distributional and employment effects of labour tax changes in Finland Journal of Policy Modeling, Vol. 36, Iss. 1, 107–120
Lilja Reija Taloustutkijan näkökulma perhe-eläkkeiden kehittämistarpeisiin Hietaniemi Marjukka ja Ritola Suvi (toim.), Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin, Eläketurvakeskuksen raportteja 4/2014, 127–135.
Pirttilä Jukka ja Suoniemi Ilpo Public Provision, Commodity Demand, and Hours of Work: An Empirical Analysis Scandinavian Journal of Economics, 116, 1044–1067
Pirttilä Jukka ja Suoniemi Ilpo Public Provision, Commodity Demand, and Hours of Work: An Empirical Analysis The Scandinavian Journal of Economics 116, 1044–1067
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share