Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Muualla julkaistuja 2016

Tekijä(t) ⇕Otsikko ⇕Julkaisu ⇕
Hetemäki Martti, Ilmakunnas Seija, Kohl Johanna ja Mustonen Jussi Uudelleenajattelun ja rakenneuudistusten roolia pidetään tärkeänä Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2016, 5–11
Ilmakunnas Seija ja Riekhoff Aart-Jan Health and retirement, Cost-effectiveness of policies aimed at prolonging working careers – the role of health (EU-HEMP) Data Brief 11
Kangas Olli, Honkanen Pertti, Hämäläinen Kari, Kanerva Markus, Kanninen Ohto, Laamanen Jani-Petri, Pulkka Ville-Veikko, Räsänen Tapio, Simanainen Miska, Tuovinen Anna-Kaisa ja Verho Jouko Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista Valtioneuvoston kanslia, Selvitys- ja tutkimustoimintasarja 63/2016
Kauhanen Merja, Prinz Christopher ja Vourch Ann Back to Work: Finland: Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers OECD: Paris
Kiema Ilkka Tehottomuutta rahoitusmarkkinoiden valtatiellä teoksessa Kivistö, S. & Pihlström, S. & Tolonen, M. (toim.): Talous ja moraali, Gaudeamus, 276–290
Maczulskij Terhi Higher Education and Public Sector Employment: Evidence from Finnish Data on Twins International Review of Applied Economics 30, 605–619
Maczulskij Terhi ja Kauhanen Merja Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus. Mihin rutiininomaista työtä tekevät työntekijät päätyvät? Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2016
Nätti Jouko, Kauhanen Merja ja Ojala Satu Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen Järnefelt Noora (toim.), Työolot ja työurat: tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 53–78
Ojala Satu, Nätti Jouko ja Kauhanen Merja Eriävät osa-aikatyön syyt ja työn laatu Yhteiskuntapolitiikka 81:3, 259–272
Rietveld Cornelius A., Böckerman Petri, Viinikainen Jutta, Bryson Alex, Raitakari Olli ja Pehkonen Jaakko Creatine and Entrepreneurship Journal of Bioeconomics, 18:1, 53–64
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share