Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Työstä eläkkeelle – tulokehitys ja korvaussuhteet

Raportteja 18

Tekijä(t): Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen kulutustasoja estää köyhyys. Tämä teos sisältää tiiviin ja asiapitoisen katsauksen eläkkeen korvaussuhteesta työstä eläkkeelle siirryttäessä vuosina 1999–2003 ja valottaa näin osaltaan eläketurvalle annettujen tavoitteiden onnistumista.

Julkaistu: 27.5.2010
ISSN: 1795-2832
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share