Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Ikäihmisten asumispalveluiden järjestäminen – Yksityisen ja kunnallisen tuotannon vertailua sekä kokemuksia kilpailuttamisesta

Raportteja 21

Tekijä(t): Timo Sinervo ja Heikki Taimio (toim.)

Ikäihmisten asumispalveluiden tuottavuutta pyritään nostamaan, jotta kunnat pystyisivät vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen tulevaisuudessa. Onko yksityisten palveluntuottajien käyttö vastaus tähän haasteeseen? Miten käy hoidon laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin? Toimivatko nykyiset palveluiden kilpailuttamistavat? Kirjassa pureudutaan ikäihmisen asumispalveluiden kustannusten, laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin eroihin yksityisten ja kunnallisten tuottajien välillä. Toisena teemana on kuntatilaajien ja yksityisten palveluntuottajien kokemukset kilpailutuksista. Tutkimuksessa on käytetty tilastollisista aineistoa sekä haastatteluita.

Julkaistu: 13.4.2011
ISSN: 1795-2832
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share