Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Onko työvoimapula totta?

Raportteja 27

Tekijä(t): Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

Siivousala Uudellamaalla luokiteltiin viime vuonna työvoiman vaikean saatavuuden alaksi. Tilastot kertovat kuitenkin parantuneesta työvoiman saatavuudesta viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin on kasvanut ja työpaikat ovat täyttyneet entistä nopeammin. Lisäksi siivousalan palkat ovat nousseet selvästi hitaammin kuin keskimääräinen ansiotaso. Ammattien luokitteluissa käytettyä tilastollista tietopohjaa onkin perusteltua laajentaa nykyistä Ammattibarometriä laajemmaksi kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Julkaistu: 27.11.2013
ISBN: 978-952-209-121-5 (painettu) | 978-952-209-122-2 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu) | 2242-6914 (pdf)
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share