Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Onko työvoimapula totta?

Raportteja 27

Tekijä(t): Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

Siivousala Uudellamaalla luokiteltiin viime vuonna työvoiman vaikean saatavuuden alaksi. Tilastot kertovat kuitenkin parantuneesta työvoiman saatavuudesta viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin on kasvanut ja työpaikat ovat täyttyneet entistä nopeammin. Lisäksi siivousalan palkat ovat nousseet selvästi hitaammin kuin keskimääräinen ansiotaso. Ammattien luokitteluissa käytettyä tilastollista tietopohjaa onkin perusteltua laajentaa nykyistä Ammattibarometriä laajemmaksi kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Julkaistu: 27.11.2013
ISBN: 978-952-209-121-5 (painettu) | 978-952-209-122-2 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu) | 2242-6914 (pdf)
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share