Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus

Raportteja 31

Tekijä(t): Mari Kangasniemi, Markku Lehmus, Eero Lehto, Sakari Lähdemäki ja Sakari Uimonen

Palkansaajien tutkimuslaitoksen liikennetutkimus tarkastelee Suomen rautatie- ja tieliikenneverkkoja sekä liikennejärjestelmäämme laajemminkin. Liikenneverkkojen osalta päivitetään arvio niiden laajuudesta ja arvioidaan niihin tehtävien investointien tarvetta. Tutkimus sisältää analyysin myös siitä, miten rata- ja tieliikenneverkkoihin sitoutunut pääoma vaikuttaa liikenteen määriin niin radoilla kuin teilläkin. Toinen tutkimuksen painopiste on bussiliikenteessä ja sen kilpailuttamisessa, joka alkoi suurimmista kaupungeista. Tutkimus piirtää kuvan siitä, miten kilpailu on edennyt. Tätä tutkimusta varten kerätyn tilastoaineiston avulla arvioidaan myös bussikilpailun vaikutuksia liikenteen määriin ja kuluttajahintoihin. Lopuksi tarkastellaan kilpailutuksen henkilöstövaikutuksia bussinkuljettajille suunnatun kyselyn pohjalta ja analysoidaan sitä, miten kilpailu on vaikuttanut työntekijöiden palkkoihin kattavan Tilastokeskuksen tiedostoihin yhdistetyn paneeliaineiston avulla.

Julkaistu: 9.6.2015
ISBN: 978-952-209-140-6 (painettu) | 978-952-209-141-3 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu) | 2242-6914 (pdf)
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share