Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla

Raportteja 33

Tekijä(t): Merja Kauhanen

Suomessa osa-aikatyötä tehdään keskimääräistä yleisemmin vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kiinteistöpalvelualoilla. Enemmistölle osa-aikatyön tekemisen syynä on kokoaikatyön puute. Vähittäiskaupassa yli puolet ja majoitus- ja ravitsemisalalla lähes puolet osa-aikaisista tekee työtä iltaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Osa-aikaisilla työaikojen epätyypillisyys on yleisempää kuin kokoaikaisilla ja osa myös kokee, että työajat sopivat huonosti työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Osa-aikaiset ansaitsivat keskimäärin 62,2–68 prosenttia alan kokoaikaisten kuukausiansioista, ja yli puolet koki vaikeuksia tulla toimeen palkallaan. Toimipaikan suurempi koko, naisten suurempi osuus työvoimasta, työn määrän vaihtelu päivittäin ja viikoittain sekä viikonlopputyö lisäävät osa-aikatyön teettämisen todennäköisyyttä ja sen intensiteettiä.

Julkaistu: 2.3.2017
ISBN: 978-952-209-155-0 (painettu)
ISBN: 978-952-209-156-7 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu)
ISSN: 2242-6914 (pdf)
Tiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share