Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Towards an Agile and Evidence-based Pension System

Tekijä(t): Ohto Kanninen ja Terhi Ravaska

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus ”Towards an Agile and Evidence-based Pension System” tarkastelee vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia eläköitymispäätöksiin. Tutkimuksessa käytettiin Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistoja. Vuoden 2005 uudistuksessa pyrittiin nostamaan eläköitymisikää joustavalla 63-68 vuoden eläkeiällä. Ennen uudistusta lakisääteinen eläkeikä oli 65, mutta yleisin todellinen eläkkeellesiirtymisen ikä 60. Uudistuksessa työssä jatkamista kannustettiin korkeammalla karttumaprosentilla. Vanhuuseläkkeen osalta uudistus vaikutti karttumiin, kuukausieläkkeeseen ja eläkeikään. Työeläkejärjestelmää uudistettaessa keskeinen tavoite on ollut pidentää työuria. Eläkeuudistuksissa on pyritty pidentämään työuria nostamalla eläkeikää sekä rakentamalla työurien jatkamiseen liittyviä taloudellisia kannustimia ja erilaisia joustavia osa-aikaeläkejärjestelyjä. Tutkimuksessa havaitaan, että eläköitymispäätöksiin vaikuttaa eniten lakisääteinen eläkeikä. Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa eläkeiän muutokset vaikuttivat selvästi enemmän kuin muutokset taloudellisissa kannustimissa. Ttutkimusraportti tuotettiin Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Työeläkevakuuttajat Telan yhteistyönä.

Julkaistu: 24.10.2019
ISBN: 978-952-209-186-4
ISSN: 2242-6914 (PDF)
Tiedote

Julkaisu PDF-muodossa

 

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share