Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus kysynnän näkökulmasta

Tutkimuksia 101

Tekijä(t): Kauhanen Merja, Lilja Reija ja Savaja Eija

Uuden tutkimuksen mukaan työvoimapoliittinen koulutus auttaa työttömiä työllistymään. Etenkin ammatilliseen koulutukseen osallistuneet työllistyvät paremmin kuin ne, jotka eivät ole koulutusta saaneet. Aiemmissa tutkimuksissa työttömille tarjotun työvoimapoliittisen koulutuksen ei ole havaittu edistävän kovin merkittävästi heidän työllistymistään. Merja Kauhasen, Reija Liljan ja Eija Savajan työministeriölle tekemä tutkimus Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus kysynnän näkökulmasta osoittaa, että hyötyjä on tarkasteltava riittävän pitkällä aikavälillä. Jos koulutuksen vaikutusta arvioidaan lyhyen ajan kuluttua koulutuksen aloittamisesta, eivät sen hyödyt tule esille, sillä koulutuksessa olevilla työttömillä ei ole siihen osallistumattomien tavoin ajallisia resursseja työnhakuun.

Kauhanen, Lilja ja Savaja selvittävät tutkimuksessaan, kuinka paljon koulutus lisää työttömän työnhakijan työllistymisen todennäköisyyttä verrattuna tilanteeseen, jossa hän ei olisi koulutukseen osallistunut. Tehdyt analyysit perustuvat työministeriön työnhakijarekisteristä kerättyihin laajoihin otosaineistoihin, joissa samojen työttömien työnhakijoiden tilannetta on seurattu kolmen vuoden ajan tai niin kauan kuin he pysyivät työttöminä työnhakijoina.

Tutkimuksessa arvioidaan työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta kahdessa erilaisessa talouden kasvun vaiheessa: suotuisan talouskasvun aikana 1998–2000 ja hiipuvan talouskasvun aikana 2001–2003. Suotuisan talouskasvun aikana työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus on heikon talouskasvun aikaa parempi, mutta ero ei ole kovin merkittävä. Erityisesti silloin, kun talouskasvu yhdistyy matalaan työttömyyden lähtötasoon, kasvavat työvoimapoliittisen koulutuksen myönteiset vaikutukset selvästi.

Työvoimapoliittisen koulutuksen ajoituksella on merkitystä. Näyttää siltä, että matalan työttömyyden alueilla koulutus olisi parempi sijoittaa työttömyyden myöhempään vaiheeseen. Sen sijaan korkean työttömyyden alueilla koulutuksen aloittamista ei kannattaisi viivytellä.

Julkaistu: 29.6.2006
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia 101

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share