Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa

Tutkimuksia 105

Tekijä(t): Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

Heikoimmassa asemassa sekä toimeentulon tason että sen kehityksen suhteen ovat työvoiman ulkopuolella olevat eli pitkäaikaistyöttömät ja opiskelijat. Eläkeläisistä heikoimmassa asemassa ovat puolestaan yksin asuvat alle 55-vuotiaat miehet ja naiset sekä 75 vuotta täyttäneet yksin asuvat naiset.

Vuonna 2004 keskituloisen eläkeläisen käytettävissä olevat tulot olivat noin 70 prosenttia keskituloisen palkansaajan toimeentulosta. 1990-luvun laman jälkeen palkansaajien tulot ovat nousseet jonkin verran eläkeläisiä nopeammin.

Eläkeläisten toimeentulo on noussut reaalisesti, sillä entistä suurempi osa eläkeläisten toimeentulosta on työeläkettä. Myös muut tulolajit kuin eläke vaikuttavat. Esimerkiksi monen 55–64 -vuotiaan eläkeläisen toimeentulon tasoa nostaa puolison työtulo. 75 vuotta täyttäneillä eläkeläisillä puolestaan omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatava asuntotulo täydentää toimeentuloa.

Laman jälkeen tuloerot ovat Suomessa kasvaneet. Suurituloisten saamien pääomatulojen hyvä kehitys, jota verotus ei hillinnyt, on ollut tähän pääsyynä. Tuloerojen kasvu näkyy erityisesti yrittäjien, mutta myös eläkeläisten ryhmässä. Nykyisin eläkeläisten tuloerot ovat likimain yhtä suuria kuin palkansaajien tuloerot.

Julkaistu: 16.10.2007
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia 105

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share