Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset ja työllisyys

Tutkimuksia 72

Tekijä(t): Ilmakunnas Seija

Palkansaajien  tutkimuslaitos  on  julkaissut  tutkija,  VTT  Seija  Ilmakunnaksen  tutkimuksen  ”Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset ja työllisyys”. Tutkimus on toteutettu työministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston tukemana työelämän muutosten ennakointihankkeena.Tutkimuksessa on selvitetty yksityisen palvelusektorin kokoa ja rakennetta Suomessa, viime vuosikymmenten kehitystä sekä yksityisten ja julkisten palveluiden välistä vuorovaikutusta. Tutkimus sisältää myös kansainvälisen vertailun teollisuusmaiden välisistä eroista palvelusektorin työllisyyydessä.Yksityisten palveluiden osuus työllisyydestä oli 36,3 prosenttia ja arvonlisäyksestä 33,5 prosenttia Suomessa vuonna 1996. Julkisten palveluiden osuus työllisyydestä oli 28,5 prosenttia ja arvonlisäyksestä  21,3.  Vuosina  1975–1996  koko  palvelusektorin  työllisyysosuus  on  Suomessa  kohonnut  noin  50 prosentista 65 prosenttiin.

Julkaistu: 26.6.1998
ISBN: 952–5071–23–5
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  72

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share