Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Tulonjaonkehitys Suomessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä 1971–1996

Tutkimuksia 76

Tekijä(t): Suoniemi Ilpo

Palkansaajien tutkimuslaitos on julkaissut tutkimuksen ”Tulonjaon kehitys Suomessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä 1971–1996”. Tutkimuksessa tarkasteltiin tulonjaon kehitystä samanaikaisesti eri tulolajien ja tulonsaajaryhmien osalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri tulolajit ja tulonsaajaryhmien  ominaisuudet  vaikuttavat  koko  väestön  tulonjakoon.  Tulonjaon  mittarina  oli  tulonjakotutkimuksessa  yleisesti  käytetty  Gini-kerroin.  Tutkimuksen  on  laatinut  erikoistutkija  Ilpo  Suoniemi  ja tutkimuksen on rahoittanut STS-säätiö.

Julkaistu: 29.4.1999
ISBN: 952-5071-35-9
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  76

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share