Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus Suomessa: Alueellinen näkökulma

Tutkimuksia 81

Tekijä(t): Böckerman Petri

Palkansaajien  tutkimuslaitoksessa  on  valmistunut  Petri Böckermanin  tutkimus  siitä,  minkä  mekanismin  kautta yksityisen  sektorin  työmarkkinat  eri  puolilla  Suomea  sopeutuivat 1990-luvun alun lamaan ja sitä seuranneeseen talouden  elpymiseen.  Pelkkien  työttömyysasteiden  vertailu  ei  paljasta  alueellisia  eroja  työmarkkinoiden  rakenteissa  ja  toiminnassa.  Böckermanin  tutkimuksessa  onkin tarkasteltu  niin  työpaikkojen  syntymistä  ja  häviämistä (työpaikkavirtoja)  kuin  myös  työntekijöiden  rekrytoimista  ja  irtisanomista  (tai  irtisanoutumista)  toimipaikoissa työntekijävirtoja).

Julkaistu: 2.4.2001
ISBN: 952-5071-55-3
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  81

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share