Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Mergers and acquisitions as means to transfer technology

Tutkimuksia 84

Tekijä(t): Lehto Eero ja Lehtoranta Olavi

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa on valmistunut Eero Lehdon (yhteistyössä Tilastokeskuksessa työskentelevän Olavi Lehtorannan kanssa) toteuttama tutkimusprojekti ”Yritysrakenteet sekä tutkimus ja tuotekehitys”, jonka on rahoittanut Tekes. Siinä tutkitaan, miksi, miten ja missä laajuudessa yrityskauppoja käytetään teknologian siirron välineenä. Empiirinen tarkastelu hyödyntää tutkimusta varten koottua yrityskauppa-aineistoa vuosilta 1994–99. Ensimmäinen osa empiiristä tutkimusta tarkastelee yritysten oman tutkimuksen ja tuotekehityksen (T&K) vaikutusta yrityskauppoihin ja fuusioihin. Empiirisen tutkimuksen toisessa osiossa yrityskauppoja selitetään yritysten hallussa olevilla innovaatioilla.

Julkaistu: 13.6.2002
ISBN: 952-5071-73-1
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,46 €
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  84

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share