Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Suomen julkisen sektorin tila ja tulevaisuuden näkymät

Tutkimuksia 86

Tekijä(t): Puoskari Pentti ja Taimio Heikki

1990-luvun alun laman ja sen jälkeisen voimakkaan talouskasvun  jälkeen  Suomen  julkinen  talous  on  verrattain hyvässä kunnossa. Hyvinvointivaltion perusturva- ja palvelujärjestelmät on kyetty säilyttämään hyvin. Useilla indikaattoreilla mitattuna olemme maailman huipputasolla. Kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa maamme on sijoittunut aivan kärkeen. Peruskoulu tuottaa maailman lukutaitoisimpia nuoria.  Terveydenhoitojärjestelmä  tuottaa  hyviä  tuloksia  keskimääräistä  pienemmällä  panoksella.  Suomi  edustaa  myös parhaimmistoa  tulonjaon  tasaisuuden  ja  köyhyyden  vähäisyyden mittareilla. Valtion ja julkisyhteisöjen bruttovelat ovat supistuneet noin 60 miljardiin euroon, hieman yli 40 %:iin suhteessa  bruttokansantuotteeseen,  mikä  on  toiseksi  vähiten EU-maiden joukossa.

Julkaistu: 25.9.2002
ISBN: 952-5071-77-4
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,46 €
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  86

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share