Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Osa-aikatyö palvelualoilla

Tutkimuksia 88

Tekijä(t): Kauhanen Merja

Osa-aikatyön  tekemisen  syinä  palvelualoilla  korostuvat  kokoaikatyön  puute  ja  opiskelu.  Työ  sijoittuu enemmän ilta- ja viikonloppuaikoihin kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Lyhyintä osa-aikatyötä tehdään kiinteistöpalvelualoilla ja pisintä vähittäiskaupassa. Osa-aikaisista työntekijöistä 25–52 % haluaisi tehdä pidempää  työaikaa.  Lukuun  ottamatta  kiinteistöpalvelualoja  noin  puolet  osa-aikaisista  haluaisi  tehdä samaa työtä kokoaikaisena. Osa-aikatyö toimii jossakin määrin ponnahduslautana kokoaikaiseen työhön. Kuitenkin osa-aikaiset työntekijät arvioivat kehitys- ja etenemismahdollisuutensa heikommiksi kuin kokoaikaiset työntekijät. Pitkät aukioloajat, työvoiman tarpeen vaihtelu, kannattavuus, toimeksiantajan tarpeet ja toiminnan luonne ovat tärkeimpiä syitä osa-aikatyön teettämiseen. Työnantajat arvioivat osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuuden kokoaikaisia suuremmaksi. Vaihtuvuutta pidettiin myös jossakin määrin ongelmallisena erityisesti kiinteistöpalvelualoilla

Julkaistu: 25.4.2003
ISBN: 952-5071-81-2
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  88

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share