Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Palkka- ja tuloerot EU-maissa

Tutkimuksia 90

Tekijä(t): Moisala Jutta ja Uusitalo Roope

Suomalaisten palkansaajien keskituntipalkat olivat v. 2000 lähellä EU-maiden keskitasoa. Palkkaerot olivat pieniä useimpiin muihin EU-maihin verrattuna. Suomalaisen palkansaajan ostovoimaa heikensivät korkeahko hintataso ja suhteellisen kireä verotus etenkin ylemmissä palkkaluokissa. Nettopalkkojen ostovoima oli alempikuin useimmissa muissa EU-maissa. Palkkojen ja käytettävissä olevien tulojen kehitys oli Suomessa vuosina 1996–2000 EU-maiden keskitasoa. Sen sijaan tulonjaon epätasaisuus kasvoi Suomessa samaan aikaan muita EU-maita nopeammin.

Julkaistu: 15.4.2004
ISBN: 952–5071–88–X
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  90

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share