Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka

Tutkimuksia 96

Tekijä(t): Kauhanen Merja

Työtätekeviä köyhiä oli noin viisi prosenttia työikäisestä väestöstä vuonna 2000. Keskimääräistä suurempi köyhyysriski on naisilla, nuorilla ja vähän kouluttautuneilla. Lisäksi köyhyyttä on etenkin monilapsisissa  perheissä  ja yksinhuoltajien talouksissa.Työpaikan  laatu  vaikuttaa  köyhyyteen.  Matalapalkkatyötä, osa-aikatyötä ja lyhyitä työsuhteita tekevillä on riski olla työtätekevä köyhä. Tällaisia epätyypillisiä työsuhteita tekevät etenkin naiset. Nuoret ja korkeasti koulutetut pääsevät pois köyhyydestä todennäköisemmin kuin vähän koulutetut ja ikääntyneet.Köyhyydestä pois pääseminen on sitä vaikeampaa, mitä kauemmin köyhyys on kestänyt.Työhallinnon  toimenpiteet  ovat  parantaneet  työtätekevien  köyhien  asemaa. Työvoimakoulutus lisäsi tehtyjen työkuukausien määrää ja alensi köyhyyttä. Myös työttömyysturvan työssäoloehdon pidennys  lisäsi  työtä ja vähensi köyhyyttä niiden osalta, jotka täyttivät vanhan työssäoloehdon mutta eivät uutta. Sen sijaan tukityöllistäminen ei juurikaan poistanut  köyhyyttä. Työtätekevien mahdollisuus parantaa elintasoa työntekoa lisäämällä riippuu työvoiman tarpeesta.

Julkaistu: 14.7.2005
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia  96

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share