Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Regional Evolutions in Finland

Työpapereita 142

Tekijä(t): Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen työmarkkinoita alueellisesta näkökulmasta käyttäen työvoimapiirittäistä aineistoa. Työn tuottavuus on korkein Uudenmaan työvoimapiirissä. Itä- ja Pohjois-Suomessa työttömyyden suhdanne- ja kausivaihtelu on huomattavasti voimakkaampaa kuin Etelä-Suomessa. Lisäksi kokonaistuotannon heilahtelut ovat olleet Kainuussa ja Turussa vähiten yhteisiä Uudenmaan kanssa. Kasvun työllistävyys näyttäisi olevan jonkin verran voimakkaampaa Etelä-Suomessa verrattuna Itä- ja Pohjois-Suomeen. Tämä johtuu Etelä-Suomen elinkeinorakenteen palveluvaltaisuudesta, sillä kauppa ja liikenne sekä muuta palvelut ovat toimialoja, joissa kasvun työllistävyys on voimakkainta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös alueellisten työttömyysasteiden pitkän aikavälin yhteyttä. Uudenmaan työttömyysaste on yhteisintegroitunut Satakunnan, Mikkelin, Vaasan, Kuopion ja Pohjois-Karjalan työttömyysasteiden kanssa. Pohjois-Suomessa työttömyysaste on yhteisintegroitunut Oulun työttömyysasteen kanssa, ja pitkän aikavälin kerroin työvoimapiirien työttömyysasteiden välillä on ykkösen suuruinen. Muuttoliike Lapista Oulun alueelle luo voimakkaan pitkän aikavälin yhteyden näiden työvoimapiirien työttömyysasteiden välille. Lopuksi tarkastellaan alueellisten työmarkkinoiden sopeutusmista työn kysynnän muutoksiin VAR-mallien avulla. Tärkein havainto on se, että sopeutuminen näyttäisi tapahtuvan lähinnä työttömyysasteen kautta. Osallistumisasteen muutoksella ei ole juurikaan roolia alueellisten työmarkkinoiden sopeutumisessa. Osallistumisasteen heilahtelujen rooli on lisäksi pienin Uudenmaan työvoimapiirissä.

ISBN: 952-5071-17-0
ISSN: 1236-7184

Share
Työpapereita 142

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share