Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Työn tarjonta ja työttömyys alue-ennusteessa

Työpapereita 153

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Riihimäki Elisa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ovat yhteistyössä käynnistäneet koeluonteisesti alueellisten taloudellisten ennusteiden laadinnan. Ennusteprojektissa arvioidaan tuotannon, työvoiman kysynnän ja tarjonnan sekä maan sisäisen muuttoliikkeen kehitystä maakuntatasolla vuosina 1998-2002. Lisäksi projektissa tehdään ennusteiden laadintaan tarvittavien alueellisten ennustemenetelmien kehitystyötä.

ISBN: 952-5071-31-6
ISSN: 1236-7184
Julkaisu PDF-muodossa
Lehdistötiedote


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share