Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Determination of Average Working Time in Finland

Työpapereita 157

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Kiander Jaakko

Tutkimuksessa tarkastellaan keskimääräisen työajan määräytymistä Suomessa. Tarkastelussa käytetään kuuden toimialan paneeliaineistoa vuosilta 1960–1996. Tulosten mukaan sekä työn tuottavuuden kasvu että verokiilan leveneminen ovat johtaneet keskimääräisen työajan lyhenemiseen Suomessa. Tulokset ovat sopusoinnussa teoreettisen tarkastelun kanssa.

JEL: J21
ISBN: 952-5071-38-3
ISSN: 1236-7184
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share