Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Determination of Average Working Time in Finland

Työpapereita 157

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Kiander Jaakko

Tutkimuksessa tarkastellaan keskimääräisen työajan määräytymistä Suomessa. Tarkastelussa käytetään kuuden toimialan paneeliaineistoa vuosilta 1960–1996. Tulosten mukaan sekä työn tuottavuuden kasvu että verokiilan leveneminen ovat johtaneet keskimääräisen työajan lyhenemiseen Suomessa. Tulokset ovat sopusoinnussa teoreettisen tarkastelun kanssa.

JEL: J21
ISBN: 952-5071-38-3
ISSN: 1236-7184
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share