Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Schumpeter ja "luova tuho"

Työpapereita 167

Tekijä(t): Böckerman Petri

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) vaipui auttamatta John Maynard Keynesin varjoon. Yhtenä syynä tähän oli se, että Schumpeter ei keskustellut talousteoreettisista lähtökohdistaan kovinkaan innokkaasti, eikä myöskään ollut halukas hankkimaan opiskelijoita (Tobin 1991, ix). Schumpeterin ajatusten innoittamana ei siten syntynyt mitään yhteistä koulukuntaa, joka olisi jatkanut hänen ajatustensa järjestelmällistä kehittelyä.

ISBN: 952-5071-51-0
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share