Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Elinkeinorakenteen muutos – näkökulma 1990-luvun murrokseen

Työpapereita 168

Tekijä(t): Böckerman Petri

Rakennemuutos on ollut epäilemättä keskeinen suomalaista yhteiskuntaa luonnehtiva tekijä. Elinkeinorakenteen muuttumiselle on ollut tunnusomaista se, että Suomessa teollistuminen käynnistyi muista Euroopan maista jäljessä, mutta elinkeinorakenteen murros on ollut sitäkin nopeampaa erityisesti toi sen maailmansodan jälkeisenä aikana.

Artikkelissa tarkastellaan elinkeinorakenteen muutosta Suomessa. Artikkeli jakaantuu neljään pääosaan. Ensimmäisessä osassa selkeytetään elinkeinorakennetta ja rakenne-muutosta kuvaavaa keskeistä käsitteistöä. Samalla esitellään kansantaloustieteen klassikoiden ajatuksia elinkeinorakenteesta. Toisessa osassa luonnehditaan rakennemuutoksen pitkää linjaa Suomessa karkealla ns. kolmen sektorin viitekehyksellä sekä eritellään elinkeinorakenteen muuttumiseen vaikuttavia kansantalouden perustekijöitä. Kolmannessa osassa esitellään rakennemuutoksen ilmenemistä ja vaikutuksia 1990-luvun syvässä lamassa toimipaikka-aineistoihin perustuvien tutkimusten näkökulmasta. Taloustieteessä vakiintuneen näkemyksen mukaan rakennemuutos on voimakkainta toimipaikkatasolla nimenomaan syvien taantumien aikana. Artikkeli päättyy yhteenvetoon.

ISBN: 952-5071-52-9
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share