Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Decomposing the Gini and the Variation Coefficients by Income Sources and Income Recipients

Työpapereita 169

Tekijä(t): Suoniemi Ilpo

Gini-kerrointa ei yleisesti voida hajottaa väestö ryhmien suhteen siten, että se lausutaan ryhmien Gini-kertoimien avulla. Sillä on kuitenkin paljon käytetty ja perusteltu hajotelma eri tulolajien suhteen. Tässä työssä esitellään yksinkertainen Gini-kertoimen hajotelma väestöryhmien suhteen, jolla on hyviä ominaisuuksia. Hajotelma käyttää hyväksi tulolajeittain tehtyä hajotelmaa. Tässä muodostetaan väestöositusta vastaava joukko osoitinmuuttujia ja esitetään tulot synteettisten tulolajien summana. Menetelmää laajennetaan käsittelemällä kukin tulolaji erikseen tällä tavalla, ja lopputuloksena saadaan yleinen hajotelmataulukko. Gini-kertoimen taulukkoa verrataan vastaavasti muodostettuun variaatiokertoimen (neliön) hajotelmataulukkoon. Taulukon alkiot antavat ensimmäisen kertaluvun arvion eriarvoisuusmittarin muutoksesta, kun kaikki väestöryhmään kuuluvat saavat saman suhteellisen lisäyksen tarkasteltavaan tulolajiin. Menetelmän sovellettavuutta esitellään Suomen kotitalousaineistosta tehtyjen laskelmien avulla.

ISBN: 952-5071-53-7
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share