Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Overtime in Finland

Työpapereita 170

Tekijä(t): Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan ylitöiden määräytymistä teollisuustyöntekijöitä kuvaavalla yksilöaineistolla vuosina 1989–1995. Tulosten mukaan ylitöiden osuus kokonaistyöajasta alenee työntekijän iän noustessa. Ylityöt myös vähenevät säännöllisen työajan tuntipalkan ja säännöllisen työajan noustessa. Miehet ja tulokkaat tekevät enemmän ylitöitä, mutta lähtijät vähemmän. Lisäksi ylityöt ovat yleisempiä pienissä ja miesvaltaisissa toimipaikoissa. Toimialojen välillä on myös suuria eroja ylitöiden osuudessa.

JEL: J21
ISBN: 952-5071-57-x
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share