Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Overtime in Finland

Työpapereita 170

Tekijä(t): Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan ylitöiden määräytymistä teollisuustyöntekijöitä kuvaavalla yksilöaineistolla vuosina 1989–1995. Tulosten mukaan ylitöiden osuus kokonaistyöajasta alenee työntekijän iän noustessa. Ylityöt myös vähenevät säännöllisen työajan tuntipalkan ja säännöllisen työajan noustessa. Miehet ja tulokkaat tekevät enemmän ylitöitä, mutta lähtijät vähemmän. Lisäksi ylityöt ovat yleisempiä pienissä ja miesvaltaisissa toimipaikoissa. Toimialojen välillä on myös suuria eroja ylitöiden osuudessa.

JEL: J21
ISBN: 952-5071-57-x
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share