Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Temporary Agency Work in Finland

Työpapereita 174

Tekijä(t): Kauhanen Merja

Vuokratyön käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Tämä on näkynyt niin vuokratyötä tekevien määrän, vuokrausyritysten määrän kuin alan liikevaihdon kasvussa. Vuokratyövoiman käyttö on silti vielä melko vähäistä. Vuonna 1999 vuokratyötä teki Suomessa noin 1,2 prosenttia työvoimasta (31 200 työntekijää), kun vastaava osuus oli 2,5 prosenttia Euroopassa. Keskimäärin 15 000:lle vuokratyö muodosti pääasiallisen toimeentulon lähteen. Vuokrausyhtiöitä oli noin 170 ja alan liikevaihto oli 1,08 miljardia markkaa vuonna 1999. Vuokratyön käyttö on keskittynyt palveluihin, toimistotyöhön ja teollisuuteen. Palvelusektori on ylivoimaisesti suurin vuokratyön hyödyntäjä: yli 60 prosenttia vuokratyöntekijöistä työskentelee palvelusektorilla. Suomessa vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa työvoiman vuokrausyritykseen. Työvoiman vuokrauksessa yritys asettaa vuokratyöntekijän käyttäjäyrityksen käyttööön korvausta vastaan siten, että käyttäjäyritys käyttää työn johto- ja valvontaoikeutta. Vuokrausyritys on vastuussa palkoista ja sosiaaliturvamaksuista. Työturvallisuusasioissa vastuu on sekä vuokraus- että käyttäjäyrityksellä. Suurin osa vuokratyösopimuksista on määräajaksi sovittuja. Vuokratyövoimaa käytetään tasaamaan ruuhkahuippuja, toimimaan vakituisten työntekijöiden sijaisina sekä myös yhtenä keinona rekrytoida pysyviä työntekijöitä. Vuokratyöntekijöille vuokratyön tekeminen voi olla yksi keino löytää pysyvä työpaikka, ansaita lisätuloja ja saada erilaista työkokemusta. Vuokratyön tekemiseen liittyy kuitenkin työn epävarmuuden kokemista samoin kuin muihinkin määräaikaisiin työsuhteisiin. Suomessa ei ole vuokratyötä koskevia erityissäännöksiä lukuunottamatta eräitä työsuojelulainsäädäntöön liittyviä määräyksiä. Vuoden 1994 alussa voimaan tulleella työvoimapalvelulailla luovuttiin vuokraustyötä koskevasta lupajärjestelmästä, jonka korvasi työsuojeluviranomaisille annettava ilmoitus. Uudessa työsopimuslaissa (voimassa 1.6.2001 alkaen) vuokratyöntekijöiden asema tuli työsopimuslain piiriin. Lain mukaan vuokratyöntekijöiden työsuhteissa noudatettava ns. käyttäjäyrityksessä sovellettavaa työehtosopimusta, jos työntekijöiden vuokrausta harjoittava yritys ei ole velvollinen noudattamaan työsuhteissaan mitään työehtosopimusta.

ISBN: 952-5071-61-8
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share