Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership Structure

Työpapereita 175

Tekijä(t): Lehto Eero

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten keksintö tulisi myydä, kun kaupan muodolla voidaan vaikuttaa kannustimiin. Keksijäyritys myy keksinnön tuotemarkkinayrityksille. Analysoimme tilannetta, jossa epätäydellinen informaatio ei anna sijaa keksinnön lisenssoinnille ja muulle sopimuksenvaraiselle yhteistyölle. Keksinnön kaupallisen arvon oletetaan olevan ostajien yksityistä tietoa. Keksijäyrityksen kannattaa myydä keksintö huutokaupassa eniten tarjoavalle. Kiinteähintaisen huutokaupan ohella on mahdollista käyttää maksuvälineenä ostajayrityksen osakkeita. Tämä niin sanottu kannustinhuutokauppa vaikuttaisi myyjäyrityksen kaupan jälkeisiin kannustimiin olla mukana keksinnön kaupallistamisessa ja viemisessä markkinoille. Tässä tutkimuksessa mallinnetaan kannustinhuutokauppamekanismi ja osoitetaan, että mitä suurempi merkitys keksijäyrityksen kaupallistamista edistävillä ponnisteluilla on, sitä hanakammin keksijäyritys pyrkii järjestelyyn, jossa siitä tulee ostajayrityksen osakas. Tutkimuksessa osoitetaan myös, että keksijäyrityksen edun mukaista on painottaa omia kannustimia ostajayrityksen kannustimien kustannuksella, jotta keksinnön hinta saataisiin mahdollisimman lähelle sen todellista arvoa ja siten ostajalle maksettava korvaus tai vero sen hallussa olleen yksityisen tiedon paljastamisesta mahdollisimman pieneksi.

Julkaistu: 1.1.2002
ISBN: 952-5071-62-6
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share