Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Becoming an Acquirer and Becoming Acquired

Työpapereita 177

Tekijä(t): Lehto Eero ja Lehtoranta Olavi

Tämä tutkimus tarkastelee Suomen yrityskauppoja vuosina 1994–1999. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti yrityskauppojen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Näissä tekijöissä kiinnitetään erityinen huomio uuden teknologian tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimuksessa testataan empiirisesti, vaikuttavatko yrityksen T&K-investoinnit yrityskaupan syntymisen todennäköisyyteen. Kaupan syntymistä analysoidaan tuolloin sekä ostavan että myynnin kohteena olevan yrityksen kannalta. Keskeisen tutkimustuloksen mukaan T&K-investoinnit lisäävät sen tapahtuman todennäköisyyttä, että yritys ostaa toisen yrityksen. Tämä tulos osoittaa, että yritykset eivät näytä erikoistuvan joko ostamaan teknologiaa (yrityskaupoin) tai tuottamaan sitä itse. Yritys näyttää ostavan toisen innovatiivisen yrityksen lähinnä silloin, kun se on omalla T&K-toiminnalla vahvistanut niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan ostettavan tietopääoman hyödyntämiseen. Toisen keskeisen tuloksen mukaan T&K-investoinnit lisäävät myös todennäköisyyttä, että yritys joutuu kaupan kohteeksi. Tämä jälkimmäinen tulos pätee kuitenkin vain muussa kuin raskaasti investoivassa prosessiteollisuudessa1. Näyttääkin siltä, että sellainen teknologiayritys on houkutteleva oston kohde, jolla ei ole vahvaa asemaa tuotemarkkinoilla. Näitä teknologiassa vahvoja ja muussa toiminnassa heikkoja yrityksiä tuntuu olevan muualla kuin prosessiteollisuudessa. Yrityksen omat T&K-investoinnit eivät lisänneetkään sen tapahtuman todennäköisyyttä, että prosessiteollisuudessa toimiva yritys joutuisi kaupan kohteeksi. Tämän havainnon nähtiin vahvistavan sitä käsitystä, että prosessiteollisuudessa omaan T&K-toimintaan runsaasti investoinut ja sen vuoksi tuotantokustannuksiltaan tehokas yritys ostaa tehottomamman yrityksen, jonka T&Kpanostus ei välttämättä poikkea keskitasosta.

Julkaistu: 1.1.2002
ISBN: 952-5071-64-2
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share