Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Sources of Job and Worker Flows: Evidence from a Panel of Regions

Työpapereita 178

Tekijä(t): Böckerman Petri, Hämäläinen Kari ja Maliranta Mika

Tutkimuksessa tarkastellaan alueellisten työpaikka- ja työntekijävirtojen rakennetta ja kehitystä. Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuutta selitetään makrotaloudellisilla ja demografisilla tekijöillä sekä toimialarakenteella käyttäen 85 seutukunnan aineistoa vuosilta 1988–1997. Selittävillä tekijöillä voi olla samankaltaisia vaikutuksia työllisyyden nettomuutokseen siten, että ne vaikuttavat eri tavoin työmarkkinoiden bruttovirtoihin.

Julkaistu: 1.1.2002
JEL: C23, J63, R23
ISBN: 952-5071-65-0
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share