Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Sources of Job and Worker Flows: Evidence from a Panel of Regions

Työpapereita 178

Tekijä(t): Böckerman Petri, Hämäläinen Kari ja Maliranta Mika

Tutkimuksessa tarkastellaan alueellisten työpaikka- ja työntekijävirtojen rakennetta ja kehitystä. Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuutta selitetään makrotaloudellisilla ja demografisilla tekijöillä sekä toimialarakenteella käyttäen 85 seutukunnan aineistoa vuosilta 1988–1997. Selittävillä tekijöillä voi olla samankaltaisia vaikutuksia työllisyyden nettomuutokseen siten, että ne vaikuttavat eri tavoin työmarkkinoiden bruttovirtoihin.

Julkaistu: 1.1.2002
JEL: C23, J63, R23
ISBN: 952-5071-65-0
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share