Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Alueellisen kehityksen tasapainottaminen: ristiinsubventio edistää tasa-arvoa

Työpapereita 180

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Lehto Eero

Alue-erot ovat kasvaneet voimakkaasti Suomessa 1990-luvulla. Raportissa tarkastellaan eräiden julkisten liikelaitosten ja suuryritysten harjoittamaa alueellista ristiinsubventiota, mikä tasoittaa kustannusten kautta syntyvää alueellista eriarvoisuutta. Kuljetuskustannukset eivät tällöin heijastu täysimääräisesti tariffeihin syrjäseuduilla. Näyttää siltä, että kiinteiden ja uponneiden kustannusten ollessa merkittäviä alueellista ristiinsubventiota voi esiintyä sääntelemättömässäkin liiketoiminnassa. Alueellisen ristiinsubventoinnin vaikutuksia aluerakenteeseen eritellään Krugmanin ”uuteen talousmaantieteeseen” perustuvan mallin laajennuksella.

Julkaistu: 1.2.2002
ISBN: 952-5071-68-5
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share