Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

How Do Innovations Affect Mergers and Acquisitions?

Työpapereita 181

Tekijä(t): Lehto Eero ja Lehtoranta Olavi

Tämä tutkimus tarkastelee Suomen yrityskauppoja vuosina 1994–1999. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti yrityskauppojen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Näissä tekijöissä kiinnitetään erityinen huomio uuden teknologian tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimuksessa testataan empiirisesti, vaikuttavatko yrityksen hallussa olevat innovaatiot yrityskaupan syntymisen todennäköisyyteen. Kaupan syntymistä analysoidaan tuolloin sekä ostavan että myynnin kohteena olevan yrityksen kannalta. Tutkimuksessa havaitaan, että innovatiivisuus vaikuttaa yrityskauppojen syntymiseen prosessiteollisuudessa1 hyvin eri tavalla kuin muussa teollisuudessa. Prosessiteollisuudessa, jossa yrityskoko on suuri ja jossa kaikki markkinoilla olevat yritykset ovat tehneet merkittäviä kiinteitä investointeja, pyrkimys kuroa umpeen tehokkuuseroja – jotka aiheutuvat esimerkiksi innovaation hallussapidosta ja niiden soveltamisesta – voi johtaa yrityskauppoihin. Muussa teollisuudessa yritysten vahvuudet voivat vaihdella merkittävästikin. On suuria yrityksiä, joiden asema tuotemarkkinoilla on vahva, ja toisaalta sellaisia yrityksiä, joilta puuttuu edellytyksiä kaupallistaa innovaatioita tai viedä kaupallistettuja innovaatioita suurille markkinoille. Niinpä on ilmeistä, että muussa teollisuudessa se epäsymmetria, joka liittyy edellytyksiin hyödyntää innovaatiota, voi johtaa yrityskauppoihin. Keskeisen tutkimustuloksen mukaan innovaatiot lisäävät sen tapahtuman todennäköisyyttä, että prosessiteollisuuden yritys ostaa toisen yrityksen. Toisaalta innovatiivinen prosessiteollisuuden yritys ei kovin todennäköisesti tule muiden yritysten ostamaksi. Nämä tulokset saatiin, vaikka käytetty VTT:n keräämä innovaatiotiedosto, SFINNO, sisältää lähinnä vain merkittäviä tuoteinnovaatioita. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että prosessiteollisuudessa tehokas yritys tyypillisesti ostaa tehottomamman yrityksen, eikä päinvastoin. Muussa kuin prosessiteollisuudessa taas yrityksen hallussa oleva innovaatio lisää todennäköisyyttä, että yritys tulee toisen yrityksen ostamaksi. Vastaavasti taas innovatiivisuus ei 1 Prosessiteollisuuteen on luettu elintarviketeollisuus, tekstiilien valmistus, puu- ja paperiteollisuus, kustantaminen ja painaminen, öljy- ym. tuotteiden valmistus, muiden kemikaalien kuin lääkeaineiden valmistus, kumi- ja muovituotteiden valmistus, ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, lisää yrityksen halukkuutta ostaa muita yrityksiä. Nämä tulokset viittaavat siihen, että sellaiset yritykset, joiden asema markkinoilla on vahva tai joilla on muuta suhteellista etua innovatiivisiin yrityksiin nähden, ostavat innovatiivisia yrityksiä. Edellä esitettyjä johtopäätöstä vahvistaa myös estimointitulos, jonka mukaan muussa kuin prosessiteollisuudessa ostotapahtuman jälkeen markkinoille tuodut innovaatiot lisäävät yritysoston todennäköisyyttä. Prosessiteollisuudessa taas tätä vaikutusta ei havaittu. Tämä viittaakin siihen, että muilla kuin prosessiteollisuuden toimialoilla yritykset ostavat myös sellaisia yrityksiä, joilla on hallussa keskeneräisiä innovaatioita, joita ei ole vielä tuotu markkinoille.

Julkaistu: 1.3.2002
ISBN: 952-5071-69-3
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share