Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Perception of Job Instability in Europe

Työpapereita 184

Tekijä(t): Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan empiirisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden huolestuneisuuteen työpaikkansa pysyvyydestä Euroopan työmarkkinoilla. Tutkimus perustuu laajaan kyselyaineistoon vuodelta 1998, joka kattaa Euroopan Unionin kaikki jäsenmaat sekä Norjan. Maiden välillä on suuria eroja työntekijöiden huolestuneisuudessa työpaikkansa pysyvyydestä. Vähäsintä huolestuneisuus on Tanskassa (jossa ainoastaan yhdeksän prosenttia kaikista työntekijöistä on huolissaan työpaikansa pysyvyydestä). Yleisintä huolestuneisuus on sitä vastoin Espanjassa (jossa peräti 63 prosenttia työntekijöistä on huolissaan työpaikansa pysyvyydestä). Tulosten mukaan huolestuneisuus työpaikan pysyvyydestä kasvaa iän myötä Euroopassa. Koulutuksella ei ole juurikaan vaikutusta huolestuneisuuteen. Miesten ja naisten välillä ei ole eroja huolestuneisuudessa työpaikan pysyvyydessä. Aiempi työttömyysjakso kasvattaa huolestuneisuutta työpaikan pysyvyydestä. Työttömyyshistorian vaikutus huolestuneisuuteen on sopusoinnussa sen kanssa, että työttömyysjakso paljastaa muutoin yksityistä informaatiota työntekijän tuottavuudesta. Määräaikaisella työsuhteella ei ole itsessään vaikutusta huolestuneisuuteen työpaikan pysyvyydestä yksilötasolla. Työntekijöiden huolestuneisuus työpaikansa pysyvyydestä on yleisempää teollisuudessa. Lisäksi työntekijät ovat enemmän huolestuneita työpaikkansa pysyvyydestä suurissa yrityksissä. Euroopan Unionin maiden välillä on huomattavia eroja työntekijöiden huolestuneisuudessa työpaikansa pysyvyydestä myös vakioitaessa yksilötekijöitä, jotka vaikuttavat huolestuneisuuteen.

Julkaistu: 1.4.2002
ISBN: 952-5071-72-3
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share