Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

The Micro-level Sources of Regional Productivity Growth in Finland

Työpapereita 186

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Maliranta Mika

Tutkimuksessa hajotetaan Suomen läänien tuottavuuskasvu käyttäen toimipaikkatason aineistoa vuosilta 1975–1999. Työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kasvuvauhti on ollut poikkeuksellisen voimakasta Oulun läänissä 1990-luvulla. Kehitystä voidaan selittää ns. osuusvaikutuksen jatkuvalla vahvistumisella, mikä kuvastaa sitä, että tehokkaimmat toimipaikat ovat lisänneet osuuttaan panoskäytöstä ennen kaikkea Oulun läänissä. Osuusvaikutus on siten keskeinen tuottavuuden kasvuhajotelman tekijä alueellisesta näkökulmasta. Tuottavuuden kasvun kiihtyminen rakennemuutoksen kautta on johtanut toimipaikkojen välisten tuottavuuserojen kaventumiseen läänien sisällä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös rakennemuutosta selittäviä tekijöitä. Korkealla vientiosuudella on ollut rakennemuutosta toimipaikoilla vahvistava vaikutus Suomen lääneissä.

Julkaistu: 1.8.2002
JEL: O12, R23
ISBN: 952-5071-75-8
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share