Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Arvopaperimarkkinat suomalaisen palkansaajan näkökulmasta

Työpapereita 193

Tekijä(t): Böckerman Petri

Raportissa tarkastellaan suomalaisten palkansaajien roolia arvopaperimarkkinoilla. Raportin ensimmäisessä osassa kuvataan palkansaajakotitalouksien roolia arvopaperimarkkinoilla Suomessa 1990-luvulla. Palkansaajien rooli arvopaperimarkkinoilla on kasvanut 1990-luvun kuluessa. Raportin toisessa osassa kartoitetaan rahoitussektorin merkitystä työllisyydelle Suomessa. Rahoitussektorin osuus kaikista työllisistä on Suomessa noin kahden prosentin luokkaa, mikä on OECD-maiden vertailussa erittäin alhainen lukema. Raportin kolmannessa osassa eritellään kansallisten arvopaperimarkkinoiden merkitystä kansantaloudelle talousmaantieteen näkökulmasta.

Julkaistu: 1.1.2004
ISBN: 952-5071-86-3
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share