Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Is Variation in Hours of Work Driven by Supply or Demand? Evidence from Finnish Manufacturing Industries

Työpapereita 196

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Jäntti Markus

Tutkimuksessa tarkastellaan teollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden työtuntien määräytymistä Suomessa vuosina 1989–1995. Pyrkimyksenä on esittää arvio siitä, missä määrin tehdyt työtunnit selittyvät sekä havaituilla että havaitsemattomilla yksilö- ja toimipaikkakohtaisilla tekijöillä. Tutkimuksessa väitetään, että viime aikainen kirjallisuus on keskittynyt liiaksi työn tarjonnan erittelyyn, mutta työn kysyntä- ja tarjontatekijöiden keskinäisen merkityksen arvioiminen on tärkeässä asemassa pohdittaessa keinoja työttömyyden vähentämiseksi Euroopassa. Tulosten valossa yksilö- ja toimipaikkakohtaiset tekijät ovat lähes yhtä tärkeässä roolissa teollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden työtuntien määräytymisessä. Tämä merkitsee sitä, että työn kysynnällä on väliä.

Julkaistu: 1.4.2004
ISBN: 952-5071-90-1
ISSN: 1457-2923
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share