Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Työpapereita 201

Työpapereita 201

Tekijä(t): Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden uusiutumisen ja työttömyyden välistä yhteyttä. Alueellisten työmarkkinoiden uusiutumisella, jota on mitattu alueiden samanaikaisella lähtö- ja tulomuutolla, on työttömyyttä alentavia vaikutuksia. Tulokset perustuvat kunta-aineistoon vuosilta 1995–1998. Alueellisten työmarkkinoiden uusiutumisella ei sitä vastoin ole yhteyttä pitkäaikaistyöttömyyteen.

Julkaistu: 1.8.2004
JEL: R23
ISBN: 952-5071-95-2
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share